Znajdziesz nas w Google+
top
logo

TERAZ GOŚCIMY :

Naszą witrynę przegląda teraz 215 gości i 1 użytkownik 
  • monclervest
Użytkowników : 21293
Artykułów : 3590
Odsłon : 10804325

REJESTRACJA

LOGOWANIE


feed-image Substrybuj tą stronę
Strona startowa Pojęcia ekonomiczne i prawne Ogólne zasady obowiązujące w postępowaniu podatkowym
Ogólne zasady obowiązujące w postępowaniu podatkowym PDF Drukuj Email
Blok tematyczny - Pojęcia ekonomiczne i prawne
Wpisany przez Jerzy Jarosiński   

Ogólne zasady obowiązujące w postępowaniu podatkowym

- uregulowane są przepisami artykułów 120 do 129 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Należą do nich:

 

1/ Zasada praworządności – która stanowi, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.

 

2/ Zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych.

3/ Zasada obowiązku organów podatkowych udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego.

4/ Zasada prawdy obiektywnej, która nakłada na organy podatkowe w toku postępowania obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.

 

5/ Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, która zobowiązuje organy podatkowe do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego.

 

 

6/ Zasada przekonywania czyli powinność wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, którymi kierują się organy podatkowe przy załatwianiu spraw.

 

7/ Zasada szybkości czyli wnikliwego i szybkiego załatwiania spraw.

 

8/ Zasada pisemności – załatwiania spraw w formie pisemnej.

 

9/ Zasada dwuinstancyjności – która stanowi, że każda sprawa administracyjna rozstrzygana decyzją organu I instancji podlega w wyniku wniesienia odwołania ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ II instancji.

 

10/ Zasad trwałości ostatecznych decyzji.

 

11/ Zasada ograniczonej jawności postępowania podatkowego czyli jawność postępowania wyłącznie dla stron.

 

 

 

Podstawowe zagadnienia

 

Powszechnemu obowiązkowi ewidencyjnemu, określonemu w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) podlegają:

 
  1. osoby fizyczne,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.
 

Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP. Numery identyfikacji podatkowej nadawane są także podmiotom będącym, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, zwanych dalej “płatnikami składek ubezpieczeniowych” .

 

Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego, a postępowanie w sprawie jego nadania prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 z późn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art.249 i art.338.

 

Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują właściwi dla celów ewidencji (zgodnie z art.4 “ustawy o NIP”) naczelnicy urzędów skarbowych.

 

  

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

AKTY PRAWNE

Ustawy_kodeksy_2.jpg

NIEZBĘDNIK

Niezbednik_Forum_Gospodarcze_2.jpg

Biuro rachunkowe

fig1.JPG

. . Informator budowlany

Forum_gospodarcze_Informator3.JPG

Gold & Day

BANER 1.jpg

Firma w Bielsku

Firma_w_ Bielsku_2.JPG

Platforma Familo

Familo_jurekjaro4.jpg

PSL - Bielsko

psl2.JPG

Współpracujemy z:

wspolpraca_2.jpg
firmy_net_banner.jpg


301012 160x600_brand_preview_v2 Image Banner 160 x 600

bottom
top

Najnowsze artykuły

Najczęściej czytane

Warto odwiedzić

Zobacz też:


bottomCopyright ©  2009-2014 Forum Gospodarcze - portal dla ludzi biznesu