Zarząd przymusowy

Drukuj
Kategoria: Blok tematyczny - Egzekucja, upadłość

Zarządca przymusowy 

- osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych - egzekucja z przedsiębiorstw . W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym .

Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka (w podobnym zakresie dokonuje także czynności , gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości - jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli - jak w egzekucji singularnej - komorniczej). W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.

SP Facebook

2011 Forum Gospodarcze - portal dla Ludzi biznesu - Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński. Copyright (C) 2012 - 2014 Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński
Powered by Joomla 1.7 Templates