Symulacja skutków rozpadu strefy euro

Drukuj
Kategoria: Blok tematyczny - Biznes, gospodarka i ekonomia

Symulacja skutków rozpadu strefy euro

Rzeczpospolita" publikuje symulację skutków rozpadu strefy euro, przygotowaną przez ekonomistów banku ING. Wynika z niej, że całkowity rozpad strefy euro spowodowałby w przyszłym roku spadek PKB Polski o 6,6 procent. 
W krajach strefy recesja sięgnęłaby 8,9 procent. Wprowadzone na nowo waluty narodowe byłyby bardzo słabe, a inflacja dochodziłaby w przyszłym roku do dwucyfrowych poziomów. Najsilniejszym pieniądzem na świecie stałby się dolar - pod koniec przyszłego roku kosztowałby 5 złotych 10 groszy. 
Grecka drachma kosztowałaby mniej niż 30 centów, a marka zrównałaby się z amerykańską walutą i przez pięć lat odrabiała stratę. W krajach strefy euro produkcja spadłaby łącznie o 10 procent. Krótkoterminowe straty w pierwszym roku po rozpadzie mogłyby zagrozić potencjałowi wzrostu w kolejnych latach, aż do roku 2016.  

Zdaniem ING, aby strefa euro przetrwała, trzeba zaostrzenia dyscypliny budżetowej i reform gospodarczych. Konieczne jest też poparcie dla działań Europejskiego Banku Centralnego w zakresie pomocy w finansowaniu się peryferyjnych krajów strefy euro.


Źródło: Rzeczpospolita i onet.biznes

SP Facebook

2011 Forum Gospodarcze - portal dla Ludzi biznesu - Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński. Copyright (C) 2012 - 2014 Forum Gospodarcze - Jerzy Jarosiński
Powered by Joomla 1.7 Templates